Ännu en svensk stupad i jihad (Svenska Dagbladet)

Den norske journalisten Lars Akerhaug visade nyligen att Sverige, Norge och Danmark har osedvanligt många Syrienresenärer relativt befolkningsstorlek, jämfört med övriga Europa (”The Nordic jihadists”, hate-speech.org). Varför? Ett uppenbart svar är att vi i Norden saknar juridiska medel att hindra resorna. Å andra sidan är inte heller länder med hårda lagar befriade från jihadister. Sverige visar hur som helst hittills inga tecken på att kunna lösa problemet. Svenska Dagbladet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on StumbleUpon

About webmaster

No comments yet.

Leave a Reply

Read previous post:
The Nordic jihadists

ANALYSIS: Despite their strong welfare policies and efforts to integrate immigrants, the Nordic countries are a major source of Syria-bound...

Close